Quy định sử dụng Thương hiệu Umbalena

Nhằm bảo về quyền lợi của Quý khách hàng; cũng như bảo vệ môi trường và quyền lợi kinh doanh nói chung của Sứ giả, Đại lý, Nhà phân phối và Đối tác; phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ thương hiệu, sở hữu trí tuệ; Công ty TNHH Công Nghệ VOOC xin được công bố và áp dụng quy định sử dụng Thương hiệu Umbalena như sau:

 

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

 • Công ty: Là đơn vị sản xuất, quản lý và vận hành Ứng dụng Umbalena, cung cấp bản quyền sử dụng đến cho người dùng dưới hình thức bán license để kích hoạt tài khoản chính thức với đầy đủ tính năng.
 • License: Là một chuỗi mã bao gồm ký tự và số, được sinh ra tự động, dùng để kích hoạt bản quyền gói sản phẩm trên ứng dụng Umbalena.
 • Sứ giả, Nhà phân phối, Đại lý: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua các license, thẻ cào của Umbalena từ Công ty để bán cho khách hàng ; hoặc giới thiệu cho khách hàng mua gói sản phẩm/dịch vụ trên website, ứng dụng của Công ty.
 • Khách hàng: Là người dùng cuối sử dụng ứng dụng Umbalena hoặc là người mua thẻ cào, license từ Sứ giả, Nhà phân phối, Đại lý, Đối tác của Umbalena.
 • Thương hiệu Umbalena: bao gồm logo, tên thương mại, hình ảnh Công ty, tên viết tắt và uy tín gắn liền với Umbalena.
 • Hình ảnh Umbalena: được hiểu là nhãn hiệu “Umbalena và hình”, tên thương mại, tên viết tắt hoặc bất kỳ hình ảnh nào của Umbalena đã được Công ty đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty.
 • Sử dụng thương hiệu: tiến hành các hoạt động dưới uy tín của Umbalena hoặc có sử dụng hình ảnh của Umbalena.

 

Điều 2: Phạm vi áp dụng

 • Quy định này áp dụng với các Sứ giả, Nhà phân phối, Đại lý, Đối tác của Công ty.

 

Điều 3: Các nguyên tắc chung khi sử dụng Thương hiệu Umbalena

 • Sứ giả, Nhà phân phối, Đại lý của Công ty và các đơn vị có sử dụng Thương hiệu Umbalena phải tuân theo các quy định của pháp luật, đảm bảo uy tín của đơn vị cũng như uy tín của Umbalena nhằm nâng cao vị thế của Umbalena trên thị trường.
 • Hình ảnh Umbalena chỉ được sử dụng trên các ấn phẩm, vật phẩm, sản phẩm của Công ty và các đơn vị được Công ty cho phép sử dụng trong hoạt động phục vụ quảng bá, giới thiệu, bán hàng và hợp tác.
 • Thương hiệu Umbalena phải được tôn trọng, giữ gìn và phát triển.

 

Điều 4: Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình sử dụng Thương hiệu Umbalena

 • Tiến hành các hoạt động kinh doanh trái pháp luật, đi ngược truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Sử dụng Thương hiệu và Hình ảnh Umbalena khi chưa được Công ty cho phép.
 • Không được phép tạo các trang web, fanpage, cũng như các hình thức khác có sử dụng hình ảnh Umbalena trong tên của các trang web, fanpage và các hình thức đó.
 • Không được phép thực hiện các hành vi, hoạt động làm khách hàng hiểu lầm một trang web, fanpage, kênh, nhóm, … là của thương hiệu Umbalena.
 • Không được phép chạy SEO từ khóa Umbalena.
 • Không chèn liên kết, quảng cáo Ứng dụng Umbalena trong các trang web, nhóm có nội dung đồi trụy, người lớn, đánh bạc và các trang khác vi phạm luật pháp Việt Nam.
 • Không thực hiện các hành vi bán phá giá, bán dưới giá tối thiểu được quy định và các hình thức cạnh tranh không lành mạnh khác làm giảm giá trị của ứng dụng Umbalena cũng như gây thiệt hại chung cho cộng đồng Sứ giả, Nhà phân phối, Đại lý và Đối tác Umbalena.
 • Sứ giả, Nhà phân phối, Đại lý, Đối tác hiểu rõ thông tin cá nhân của khách hàng là tài sản của họ, được bảo vệ bởi luật pháp và không được công khai, mua bán dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tất cả các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba thì cần thông báo chính thức cho Công ty và được sự chấp thuận của Công ty bằng văn bản. Bất cứ sự vi phạm nào liên quan đến việc mua bán, tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ ba đều phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan, bồi thường thiệt hại cho các bên bị ảnh hưởng do sự việc gây ra.

 

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự đồng hành của Quý Sứ giả, Nhà phân phối, Đại lý, Đối tác!